Ekonomi

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
03.05.2024
Genel Kurul Tarihi
29.05.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
KOCAELİ
İlçe
DARICA
Adres
Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca/Kocaeli
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – Şirketin, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 dönemine ait Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
4 – 2023 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması,
5 – 2023 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 – Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı karının dağıtılma şeklinin, oranının ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 – Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
9 – Esas Sözleşmemizin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. Maddesindeki değişiklik ve “Yönetim Kurulu” başlıklı 9. Maddesindeki değişikliğin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın izinlerine istinaden, Esas Sözleşmemizin 6. ve 9. maddelerinin değişikliğine ilişkin ekte yer alan tadil metninin okunması, görüşülerek karara bağlanması,
10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğinceYönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ‘İlişkili Taraflarla ‘yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13 – Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin onaylanması,
14 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
15 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından ikisinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi ve görev süresinin tespiti,
16 – Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
17 – Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,
18 – Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
GENEL KURUL GÜNDEM.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
VEKALETNAME.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

1-Şirketimizin 2023 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 29.05.2024 tarihinde saat 14:00’dan itibaren Şirket Merkezinin bulunduğu Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca/Kocaeli adresinde bildirim ekinde yer alan gündem müzakeresi suretiyle yapılacak olup;

2-Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucu Sayın Berra DOĞANER (TCKN:…..) ve Sayın Tuncay YILDIRAN (TCKN:……) Genel Kurul’ a teklif edilerek onayına sunulacaktır.Kamuoyuna duyurulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu